මොකක්ද මේ Yllix කියන්නේ ? මේකත් දැනට හොද මට්ටමේ තියෙන ad network එකක්. මේකත් RevenueHits වගේම තමයි. මේකෙදි සාර්ථක වෙන්නනම් අපිට හොදට traffic තියෙන website එකක් ඕනි. අනික