ලට්ට පට්ට බොතලයේ තවත් කොටසක් තමයි මේ ලියන්න හදන්නේ.  මේකනම් ටිකක් වෙනස් ලිපියක්. ඔයාල කව්රුත් දන්නවා දැනට තියෙන hosting/domain service දෙන sites වලින් වාසිම සහ හොදම පාරිභෝගික සේවයක්