දවසින් දවස සීග්‍රයෙන් දියුණුවෙන ad network එකක් තමයි මේ Adsence කියන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් ය දැන් දන්නවනේ, අනික ගොඩක් බ්ලොග් වල මේ ගෙන කතා වෙනවා. ඉතින් ඒ